13 - 2

Out Of League Team vs Canes Select 12u

6 - 4

Canes Select 12u vs Out Of League Team

9 - 8

Canes Select 12u vs TC Knights 12U

6 - 4

Out Of League Team vs Canes Select 12u

1 - 0

Canes Select 12u vs Out Of League Team

3 - 2

Out Of League Team vs Canes Select 12u

1 - 9

Canes Select 12u vs Out Of League Team

8 - 9

Out Of League Team vs Canes Select 12u

8 - 6

Out Of League Team vs Canes Select 12u

9 - 5

Canes Select 12u vs TC Elite 11U

5 - 4

Out Of League Team vs Canes Select 12u

6 - 4

Out Of League Team vs Canes Select 12u

7 - 6

Canes Select 12u vs Out Of League Team

6 - 16

Out Of League Team vs Canes Select 12u

7 - 9

Canes Select 12u vs Out Of League Team

6 - 12

Canes Select 12u vs Out Of League Team

5 - 4

Out Of League Team vs Canes Select 12u

9 - 9

Cooper City Cowboys 12u vs Canes Select 12u

1 - 15

Canes Select 12u vs Okeeheelee Tomahawks 12u

1 - 9

West Boca Panthers White 12U vs Canes Select 12u

9 - 3

Coral Springs Clippers 12u vs Canes Select 12u

12 - 1

Out Of League Team vs Canes Select 12u

3 - 11

Out Of League Team vs Canes Select 12u

11 - 2

Out Of League Team vs Canes Select 12u

9 - 3

Out Of League Team vs Canes Select 12u

7 - 9

Out Of League Team vs Canes Select 12u